Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Inspiratie > De kunst van goed mentorschap

De kunst van goed mentorschap

De kunst van goed mentorschap

Binnen veel organisaties in de zakelijke dienstverlening zien wij dat er gewerkt wordt met interne mentoren. Een hele vruchtbare beweging voor de veelal hoog opgeleide professionals, die inmiddels flink op gang is. De mentor is veelal de expert die als senior de taak krijgt de junior of medior te begeleiden. De collega vraagt hulp wanneer de vakinhoudelijke kennis van de senior is gewenst. Tot zover geen kunst. Immers mag de mentor delen wat hij/zij kan en weet. Dat is niet echt mentoring, maar eerder een gewoonte voor deze expert.

Wat is dan wel de kunst van goed mentorschap?

Mentoring is mensen begeleiden, uitdagen en ondersteunen tijdens het leer- en ontwikkelingsproces. Het heeft als doel om bewustzijn te genereren, de ander keuzes te leren maken en verantwoordelijkheid te leren nemen.

De kunst zit in de aansluiting op het ontwikkelingsniveau van de ander. En dan bedoel ik niet het kennisniveau, maar juist wat de ander nodig heeft aan houding óm verantwoordelijkheid te nemen. Met andere woorden: hoe zit iemand in de wedstrijd? Neemt iemand initiatief? Denkt deze persoon het allemaal al te weten? Is iemand onnodig onzeker, of geeft hij te weinig kleur aan zijn werk? Als mentor heb je de taak om de ander te prikkelen op zijn ‘verantwoordelijkheid voor het niet weten, voor het leren, voor de nieuwsgierigheid naar zichzelf’.

Wat zie jij?

De moeilijkheid van mentoring is het zien van het patroon van deze persoon, welke houding heeft iemand en is dit helpend of juist belemmerend voor de ontwikkeling? Het aanwakkeren van bewustzijn hierop, dat kan alleen als je net niet te hard gaat of te veel zendt, en net niet te weinig. Deze balans is een hele kunst.

Start eens om jezelf als mentor te toetsen op de volgende 3 vragen:

  • Wie neemt het initiatief voor de mentorgesprekken? En tijdens de gesprekken? Hoe is de verhouding zenden/ontvangen dan? En hoe komt dit?
  • Welke verwachting heeft de mentee van jou? Hebben jullie dit hardop besproken?
  • Hoe scoort jouw mentee op de kernwaarden van jullie organisatie? En in welk gedrag zie je dit terug tijdens het gesprek?
  • Wat is het leerdoel van de mentee, en wat zie je hiervan terug in de gesprekken? Vaak is de persoon met leerdoel ‘werkorganisatie op orde’ ook de persoon die niet doelgericht aan de slag gaat in het gesprek…

Veel plezier!