Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Inspiratie > Het coachen van Generatie Z

Het coachen van Generatie Z

Het coachen van Generatie Z

Een nieuw digitaal tijdperk, brengt een nieuwe generatie ‘ditigal natives’ met zich mee. Jong volwassenen (geboren vanaf 1997) die zich geen wereld zonder technologie kunnen herinneren. Een groep generatiegenoten die nooit zonder Google heeft hoeven leven. Die de wereld en alle kennis hiervan in hun broekzak heeft. Generatie Z is de eerste digitale generatie. Nu deze groep langzaam het werkveld instroomt vragen veel organisaties zich af: hoe anders zijn Gen Z werknemers dan de millennials die net een beetje onder controle zijn? Wat heeft de nieuwe generatie nodig?

Wat definieert Generatie Z?

Jong volwassenen vanaf 1997 noemen we Gen Z. Zij groeiden op in een snel digitaliserende wereld. Zij gaan vrijer en makkelijker om met hun online identiteit en hebben een beter besef van het online landschap.

Online levens

Generatie Z is een generatie van zelfbewuste doeners. Omdat zij de wereld onder hun knop hebben, zijn ze zelfvoorzienend. Informatie kunnen ze zelf opzoeken, hoe iets moet staat op YouTube en als ze een fout maken zoeken ze uit welke error code hierbij hoort en lossen ze hun eigen probleem op. Het is een generatie die de inhoud zelf kan opzoeken. Daarnaast is deze generatie doordrongen van een zoektocht naar vervulling. Met meer en meer mogelijkheden om inkomen online te genereren, liggen er veel carrièrepaden open voor Gen Z, met als gevolg dat zij werk zoeken en vragen wat ‘leuk’ is. Door de vergelijkings cultuur die veelal de leuke kanten van het leven laat zien, zijn ze zich er niet altijd van bewust dat elke baan ook mindere/negatieve kanten heeft. Dit is ook de generatie die meerdere inkomstenstromen heeft en die er vaak een ‘side-hustle’ op na houdt. Het zijn duizendpoten die zoeken naar ontplooiing en ontwikkelkansen.

Ouderschap en Gen Z

Jongeren vanaf 1997 groeiden op met ouders die doorgaans uit Generatie X of in mindere mate uit Generatie Y (millennials) bestaan. Ouders van deze nieuwe generatie zijn niet opgegroeid met dezelfde technologie maar hebben wel veel ontwikkeling meegemaakt en geadapteerd. Generatie Z is hierdoor meer online opgegroeid dan hun voorgangers. Naast de extra begeleiding die dat met zich mee heeft gebracht, hebben ouders van Gen Z ook hun eigen generationele tekortkomingen willen compenseren in hun kinderen. Ouderschapsstrategieën zijn daarom gebaseerd op bescherming tegen verliezen, verslagen worden en teleurstelling. Dit is de generatie die een medaille kreeg ‘voor het meedoen’. Vaak wordt deze generatie dan ook verweten dat ze hierdoor soft zijn en geen doorzettingsvermogen of karakter hebben gekweekt. 

Het managen van een ondernemende generatie

Omdat Gen Z makkelijk het online navigeert, kunnen ze zichzelf van informatie voorzien. Dit maakt dat zij in hoge mate zelfstandig kunnen zijn en hierdoor ondernemend overkomen. Voor managers vraagt dit een gedragsverandering. De hoge autonomie van deze generatie kan ervoor zorgen dat je als manager het overzicht over de output uit het oog verliest. Combineer dit met het vermijden van de minder leuke kanten van het werk en alle seinen voor micromanagement staan op groen. Probeer als manager om dit te voorkomen. Raak niet in paniek als je generatie Z medewerkers het werk anders doen dan jij hebt gevraagd of voor ogen hebt. Wat ze nodig hebben is minder directieve leiding en meer coaching.

Wat generatie Z bijzonder maakt in hun ‘gebrek aan grit’ (doorzettingsvermogen)  is dat zij hierdoor de kans hebben gekregen om zichzelf intrinsiek te motiveren. Doordat zij in het verleden dingen niet deden vanuit competitiedrang, maar 'voor het meedoen', hebben ze veel moeten reflecteren op hun beweegredenen om iets te gaan doen. Vaak vragen zij daarom ook nu nog steeds: brengt dit me voldoening, waarom doe ik dit, voor wie doe ik dit en maakt het me gelukkig? Deze generatie zoekt meer dan elke andere generatie hiervoor naar vervulling. Een deel hiervan ligt ook in het omgaan met de constante verbinding met de wereld. Dit is, samen met Gen Y, de generatie die bewust zoekt naar een balans tussen werk en privé, waarbij ook de balans tussen online en offline aan bod komt.

Hoe coach je generatie Z?

Het is belangrijk om je te realiseren dat deze groep nieuwe werkers een andere benadering vraagt dan de managementstijlen die eerdere generaties aanspraken. Zoals voorheen millennials werden gezien als een aparte groep werkers die lui, narcistisch en zelfingenomen waren, nu is het Gen Z die wordt gezien als ongeïnteresseerd, onverschillig en kwetsbaar voor face-to-face kritiek. Nieuwe generaties vragen nieuw management en met Gen Z is het niet anders. 

Generatie Z is een zeer autonome, zelfvoorzienende groep, die loyaal is aan leermeesters en mentoren die goed voor ze zorgen. Ze zoeken naar intrinsieke vervulling en, als ze deze hebben gevonden, zullen de tevredenheid die dit teweeg brengt bewaken. Het is een generatie die op zichzelf kan reflecteren en die daardoor open staat voor ontwikkeling, zij het met een omweg. Feedback is veelal digitaal en indirect tot ze gekomen, van digitale cijferlijsten tot een email met hun stage resultaten, persoonlijke feedback kan hard binnenkomen als deze niet via een scherm wordt gecommuniceerd.

In het begeleiden van Gen Z is het daarom belangrijk om rekening te houden met deze punten: 

  1. Geef ze autonomie: omdat deze generatie zichzelf alles kan leren, werkt het goed om ze ruimte te geven zelf te ontdekken. Laat ze de inhoud zelf bepalen en hun weg vinden, ze voeren hun functie goed uit als ze zelf mogen bepalen hoe het werk eruit ziet.
  2. Help ze accepteren dat het werk ook minder leuk kan zijn: ook de negatieve aspecten horen bij een baan of opdracht. Generatie Z, die op zoek is naar vervulling, zal deze minder leuke punten zien als een blokkade in hun tevredenheid. Laat zien dat elke functie plussen en minnen heeft en dat deze naast elkaar kunnen bestaan.
  3. Mondelinge feedback maakt ze sterker: een lintje voor het meedoen is natuurlijk leuk en aardig, maar helpt niet bij het omgaan met echte feedback of kritiek. Ondersteun Gen Z door feedback steeds persoonlijk te blijven delen en ze te vragen om hun gevoel en gedachten hierbij.
  4. Ondersteun groei: Deze groep staat voor zelfontplooiing en groei, luister daarom goed naar wat je Gen Z medewerkers nodig hebben. Geef ze de ruimte om te groeien en ondersteun dit proces.

Generatie Z is de toekomst

Merk je bij jezelf of je management veel weerstand in het werken met deze nieuwe digitale generatie? Dan kun je met deze tips misschien beweging brengen in deze frisse jonge groep medewerkers. En natuurlijk kan het nooit kwaad om naar jezelf te kijken, weerstand komt van binnenuit!

 

Meer lezen? Voor dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd op 16 oktober 2021: https://www.forbes.com/sites/barnabylashbrooke/2019/06/21/want-more-from-generation-z-mentor-dont-manage-them/
https://academic.oup.com/workar/article-abstract/3/2/140/2960078?redirectedFrom=PDF (inloggen!)
https://www.mentorcliq.com/blog/do-generational-differences-matter-in-mentoring
https://trainingindustry.com/articles/workforce-development/mentoring-across-the-generations/
http://plaidblog.com/mentoring-generation-z/
https://www.ceiainc.org/wp-content/uploads/2018/09/09_Knapp_MentoringMillennialGenZ.pdf
https://www.evidencebasedmentoring.org/mentoring-is-key-for-lonely-gen-z/
https://www.the74million.org/article/gen-z-new-study-finds-concerns-of-mentorship-and-making-labor-valuable-among-the-youngest-and-most-diverse-generation/