Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Inspiratie > Veiligheid en vertrouwen als basis voor je trai...

Veiligheid en vertrouwen als basis voor je training

Veiligheid en vertrouwen als basis voor je training

In trainingen is het van groot belang dat je als trainer veiligheid en vertrouwen schept zodat alle deelnemers zich vrij voelen om zich te uiten. Juist dán komen er soms grote thema’s omhoog, waarbij de deelnemers elkaar verder kunnen helpen. Juist dán durft iemand ongecensureerd te vertellen wat er gebeurd is, hoe hij/zij zich voelde in die situatie. En dan kom je verder. Maar hoe doe je dat eigenlijk, veiligheid en vertrouwen scheppen? Hieronder vijf tips.

Durf kwetsbaar te zijn

Een deel ervan zit in zelf het goede voorbeeld geven, practice what you preach. Zo kan het heel helpend zijn om als trainer voorbeelden uit het eigen dagelijks leven of werkpraktijk te delen, waarbij je jezelf kwetsbaar opstelt en juist dát vertelt waar je zelf onzeker over bent. Laten zien dat ook jij gewoon een mens bent, met valkuilen en lastige situaties die iedereen herkent. En dat het kan helpen om een luisterend oor te bieden, en om te delen.

Wees expliciet

Ook helpt het om het expliciet te benoemen. Dat alles dat in deze ruimte besproken wordt, daar ook blijft. Dat iedereen in de kamer commitment geeft aan de bespreekbaarheid en zeker ook aan de geheimhouding over de besproken onderwerpen en situaties.

Moedig aan

Aanmoediging en bemoediging zijn een grote stimulans voor veiligheid en vertrouwen. Als je als trainer positief reageert op wat de deelnemers uiten, zal er meer ruimte ontstaan. Je neemt de ander serieus, stelt je empathisch op en helpt mee zoeken naar wat er speelt en wat er nodig is. De ander voelt zich zo gesterkt door de steun van de groep en de trainer.

Schep duidelijkheid

Veiligheid en vertrouwen  leunen ook op duidelijkheid. Trainers zijn op hun best als ze helder zijn over de doelen, de verwachtingen, de input en de output. Managen van de verwachtingen van de ander en je houden aan de gemaakte afspraken dragen bij aan een veilige grondhouding. Van daaruit kan je als trainer ook duidelijk ruimte geven of kaders scheppen.

Ontwikkel je houding

De juiste basishouding, zowel bij de trainer als bij de deelnemers, is van essentieel belang. Kernwaarden als open, eerlijk, spiegelend, integer en nieuwsgierig spelen daarbij een rol. Als je als trainer of deelnemer duidelijk kunt uitleggen waarom iets voor jou juist wél of juist niet werkt, voel je het vertrouwen dat dit gezegd mag worden, en zachte ‘landing’ heeft en er op een prettige manier gereageerd wordt.

Ook online

Dit geldt niet alleen offline, maar ook als je een online training geeft, is het scheppen van een veilige omgeving belangrijk. Misschien nog wel essentieler omdat non-verbale signalen nu minder goed aankomen. Een omgeving scheppen waarin elke deelnemer zich vrij voelt om zich te uiten, is dan nodig. Neem de volgende keer de bovenstaande punten eens mee in je online training, wie weet ontstaan dan de mooiste dingen!

Wees veilig met elkaar en blijf ontwikkelen.