Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Inspiratie > Wat levert projectmatig werken op?

Wat levert projectmatig werken op?

Wat levert projectmatig werken op?

In onze eerdere blog ‘wat is projectmatig werken’ schreven we dat een project een duidelijk doel heeft, een resultaat en een start en eind. Daarnaast is het belangrijk dat de communicatie tussen projectleden soepel verloopt en dat ook de opdrachtgever nauw betrokken wordt bij de voortgang van het project. En dan? Als je dat allemaal doet en je werkt projectmatig, wat is dan de winst?

Wat levert projectmatig werken op?

Projectmatig werken zorgt ervoor dat opgeleverde eindproducten kwalitatief goed zijn en binnen een vooraf bepaalde tijd en budget worden afgerond. Het zorgt dus voor een efficiëntere bedrijfsvoering en, uiteindelijk, meer klanttevredenheid. En dat is nog niet alles. Het levert ook in het team veel op, namelijk een succesvolle samenwerking, een goed gevoel over wat er samen en individueel gerealiseerd is, ruimte om te ontwikkelen en een positieve vibe.

De praktijk van projectmatig werken

Dat klinkt natuurlijk op papier heel mooi, maar hoe zit het in de praktijk? Wij helpen veel accountantskantoren met de omslag naar projectmatig werken. Wat we hierin vaak tegenkomen is dat met name in het tweede deel van het project, richting het einde, uitdagingen ontstaan. Deadlines worden niet gehaald, taken van andere collega’s stagneren en niemand weet meer precies waar het project nu staat. De opdrachtgever denkt dat het projectresultaat opgeleverd wordt, het einde is in zicht, maar het overzicht is weg en aan het einde moeten alle projectleden een enorme sprint maken om alles recht te trekken. En dat heeft vaak direct effect op andere lopende projecten. Die lopen dan weer vertraging op. Door elkaar te informeren en op de hoogte te houden, ondervang je dit soort uitdagingen. Wel vraagt dit dat je die verantwoordelijkheid bij iedereen belegd. Iedereen is betrokken en dat maakt eventuele problemen goed oplosbaar.

De bruto resultaten van projectmatig werken

De echte winst van het projectmatig werken is voelbaar in de onderstroom. Doordat er meer communicatie is, gaan collega’s op een andere manier samenwerken. De cultuur verandert en er ontstaat een gevoel van ‘samen-doen-we-het’. Projectmatig werken resulteert in gezamenlijkheid, verbondenheid en draagkracht. Doordat niemand op een eiland z’n eigen stukje aan het afmaken is, voelen projectleden zich betrokken bij het team, bij het werk van hun collega’s en bij de opdracht. Hierdoor zullen projecten makkelijker en sneller tot tevredenheid voltooid worden. Opdrachtgevers worden goed geïnformeerd, verwachtingen gemanaged en problemen samen aangepakt. Zo spreidt het resultaat van succesvol projectmatig werken, langzaam uit over de hele organisatie.

Projectmatig samenwerken

Wij zijn dit daarom projectmatig samenwerken gaan noemen. Omdat het succes van een project veelal bepaald wordt door de kwaliteit van de samenwerking onder projectleden en hun communicatie met belanghebbende partijen.

En dat levert projectmatig werken dus op. De winst is een betere samenwerking en open communicatie.