Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Intervisie

Intervisie: korte intervisiemethode

Er is 1 casuseigenaar en er zijn 3 tot 4 toehoorders/observators.

 • Stap 1: De casuseigenaar vertelt eerst kort de situatie, waar hij advies over wil.
 • Stap 2: De toehoorders/observators stellen allen 3 (liefst open) vragen. Hun opdracht is om feiten en meningen helder te krijgen.
 • Stap 3: iedere toehoorder/observator geeft antwoord op de volgende vragen:
  - Welke belangen spelen in deze casus?
  - Welke aannames en overtuigingen heeft de casuseigenaar?
  - Heeft de casuseigenaar een verantwoordelijkheid en zo ja welke?
  - Wat moet de casuseigenaar volgens jou doen?
 • Stap 4: de casuseigenaar vertelt hoe hij deze intervisiemethode ervaren heeft en wat hij met deze adviezen gaat doen.

De coachtip van de maand: Eerste hulp bij intervisie: hoe nu ...