Direct contact? Bel: +31 33 4950004

Home > Inspiratie > Luisteren naar drijfveren

Luisteren naar drijfveren

Luisteren naar drijfveren

In onze blog over oordeelloos luisteren kon je lezen hoe belangrijk het is om de juiste luisterpositie in te nemen. Te veel ik-luisteren zorgt ervoor dat je de ander afkapt. Met het jij-luisteren kom je niet altijd tot het doel. Wij-luisteren is een mooie middenweg die ervoor zorgt dat de ander zich gehoord en gezien voelt en dat het gezamenlijke doel behaald wordt. Wat daarin heel belangrijk is, is de drijfveren van een ander te ontdekken.

Wat zijn drijfveren?

Hetgeen wat jou aanzet tot handelen, dat wat jou in beweging brengt. Je drijfveren kunnen je veel vertellen over jouw werkhouding, je gedrag en de manier waarop je uitdagingen aanpakt. Hoe meer je werk, studie of leven in lijn is met je drijfveren, hoe meer vervulling je ervaart. Bekende begrippen als vitaliteit, werkgeluk.

Drijfveren zorgen ook voor begrip. Als je je eigen gedrag of dat van een ander beter wilt begrijpen, kun je je afvragen: waar veert deze persoon van op?

Een paar voorbeelden van drijfveren:

Financiële beloning: belang hechten aan inkomen en beloning

Status: belang hechten aan prestige en aanzien

Macht: belang hechten aan invloed en leiderschap

Zelfontwikkeling: belang hechten aan de mogelijkheid jezelf te ontplooien

Zekerheid: belang hechten aan controle en vastigheid

Werk/privé balans: belang hechten aan voldoende vrije tijd en flexibiliteit

Hoe luister je naar drijfveren?

In gesprekken kun je ineens stuiten op weerstand van de ander. Iets wat heel belangrijk voor iemand lijkt te zijn, maar wat in realiteit veel kleiner is. Dat kan duiden op een drijfveer. Want een collega die onder geen beding een meeting om 12 uur wil afspreken met je, lijkt misschien heel inflexibel. Maar is dat wel zo? Wellicht is een drijfveer voor diegene de werk/privé balans, of zorgzaamheid omdat hij zijn hond moet uitlaten. Als je dat weet, is het makkelijker om de ander te begrijpen en om samen naar een oplossing te zoeken.

Onderzoekend en nieuwsgierig zijn

Dat vraagt van de luisterende partij een open houding. Natuurlijk zijn er in elk gesprek twee luisterende partijen, maar als jij degene bent met een specifiek doel, dan ben jij in dit voorbeeld de luisterende partij. Probeer in het gesprek op onderzoek uit te gaan. Stel veel vragen, zelfs al laten ze je ‘dom’ overkomen. ‘Wat bedoel je daarmee?’ of ‘ik hoor je net iets zeggen maar ik weet niet wat dat betekent, kun je dat uitleggen?’. Zo geef je de ander ruimte om zijn of haar eigen verhaal te doen, zonder dat jij invult dat je weet wat de ander bedoelt. Dan hoor je vanzelf woorden die drijfveren aanduiden. Woorden zoals: ‘dat vind ik heel belangrijk’, ‘waar het mij om gaat’, ‘wat ik graag wil’, ‘wat mij raakt’. Door goed naar de zinnen voor en na die uitspraken te luisteren, kom je vanzelf bij de drijfveer uit!